ZPM.271.15.2014

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędzianowice działki ewid. nr 1233, 1461, 1460, 1458, 1234, 1459 w km 0+000 - 0+708, długości 708m.
powrót...
Informacja wytworzona przez Andrzej Bieniek dnia 27.08.2014
Opublikowana przez Andrzej Bieniek dnia 27.08.2014 00:00. Wygasa 17.09.2025. Odsłon 661, Wersja 1
Początek strony