PUE.271.9.2014

Kompleksowa organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec i Tuszów Narodowy w ramach Projektu POPW.01.04.04-00-035/11,Inwestycje i turystyka- szansą na dynamiczny  rozwój gmin z województw Polski Wschodniej,współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka,Działania 1.4.Promocja i Współpraca.
powrót...
Informacja wytworzona przez Andrzej Bieniek dnia 01.09.2014
Opublikowana przez Andrzej Bieniek dnia 01.09.2014. Wygasa 22.09.2025. Odsłon 713, Wersja 1
Początek strony