PUE.271.1.2014

„Opracowanie strategii rozwoju gmin: Mielec, Baligród i Tuszów Narodowy - Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.

powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez Agnieszka Maj dnia 17.02.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.02.2014 01:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2369, Wersja 3
Początek strony