ZPM.271.10.2016

Przebudowa drogi oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem km 0+000,00 do 0+464,20 w miejscowości Trześń na działkach ew. 86,916,704/2,787,786,785,784/1,784/2,799 gm. Mielec w ramach zadania inwestycyjnego budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześń I etap


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Andrzej Bieniek dnia 08.07.2016
Opublikowana przez Andrzej Bieniek dnia 21.07.2016 14:02. Wygasa 29.07.2026. Odsłon 1171, Wersja 2
Początek strony