@ E-Skrzynka Podawcza

ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET

Formularze:

Pismo ogóle

Dopisanie do spisu wyborców

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Aby skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej należy:

1. Załozyć konto na platformie ePUAP (założenie konta na platformie ePUAP jest bezpłatne).

2. Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać Mielec (gmina wiejska) lub skorzystać z formularzy zamieszczonych powyżej. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

3. Dokumenty należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certfikatem lub profilem zaufanym, który można uzyskać bezpłatnie wysyłając wniosek na platformie ePUAP i potwierdzjac go w punkcie potwierdzającym ten profil (np. Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Skarbowe).

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal.


Akceptujemy następujące formaty załączników:

- .doc, .rtf

- .xls dla MS Excel

- .txt dokument tekstowy

- .bmp, .gif, .tif, .jpg - pliki graficzne

- .zip pliki skompresowane w formacie ZIP

- .rar pliki skompresowane w formacie RAR

 

Załączniki dotyczące Gospodarki Odpadami:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej

Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej

Informacja wytworzona przez dnia 11.12.2013
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 11.12.2013. Odsłon 1191, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony