LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

Lista kandydatów spełniających

wymagania formalne na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń Lidera Projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo innowacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Czytaj pełną treść ogłoszenia


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2013
Opublikowana przez bip redaktor dnia 15.01.2013 00:00. Wygasa 22.08.2019. Odsłon 7170
Początek strony