Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU

na stanowisko inspektora ds. przygotowania i nadzoru inwestycji
w Urzędzie Gminy Mielec

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Edyta Witek zamieszkała w Mielcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt
/-/ Józef Piątek

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 11.09.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 11.09.2017 12:13. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7170
Początek strony