Informacja o wynikach naboru (wygasły...)

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Kierownika Biura Realizacji Projektów i Promocji w Urzędzie Gminy Mielec

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Kwaśnik zamieszkała w Mielcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt
Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 20.11.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 20.11.2019. Wygasa 21.12.2019. Odsłon 13556
Początek strony