LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE (wygasły...)

Załącznik Nr 5 do Regulaminu
określającego zasady naboru pracowników
na wolne stanowiska urzędnicze

 

 

 

 

 

Lista kandydatów spełniających
wymagania formalne


na stanowisko inspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Mielec

 

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp. Imię i nazwisko                            Miejsce zamieszkania

 

1)   Iwona Nakoneczna – Świątek    Mielec

 

 

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz. 8.00 w budynku Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

 

Mielec, 08.04.2015 r.

/-/ Bożena Mazur           
..............................................
/podpis Przewodniczącego    
Komisji Rekrutacyjnej/   

 

 

 

 

 Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marta Drozd dnia 08.04.2015
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 08.05.2015. Odsłon 12896
2