INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (wygasły...)


Załącznik Nr 7 do Regulaminu

określającego zasady naboru pracowników

na wolne stanowiska urzędnicze.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Mielec

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko został wybrany Pan Tomasz Ortyl zamieszkały w Przecławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła najwyższy wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.


Wójt Gminy Mielec

/-/ mgr Kazimierz Gacek


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2013
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019 13:54. Wygasa 16.10.2013. Odsłon 12782
Wersja : 1 2 
Początek strony