Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU

na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych
w Urzędzie Gminy Mielec


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Wiech zamieszkała w Podleszanach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła pozytywny wynik z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt
Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 28.08.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.08.2017 10:36. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7170
Początek strony