Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA
O WYNIKACH  NABORU

na stanowisko Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki
Przestrzennej w Urzędzie Gminy Mielec


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko został  wybrany  Pan Mirosław Serafin zamieszkały w Dąbrówce Osuchowskiej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła  pozytywny wynik z  rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 19.06.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 19.06.2017 15:53. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 6978
Początek strony