Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.54.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie odliczania VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2020 Utworzono: 21.01.2020

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.55.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie akceptacji płatności w formie bezgotówkowej.
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2019 Utworzono: 23.12.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.53.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przyjęcia rezolucji/uchwały/stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 03.12.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.52.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przyjęcia rezolucji, uchwały, stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 25.11.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.51.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przyjęcia rezolucji/uchwały/stanowiska w związkuk z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.50.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zabezpieczeń danych osobowych.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2019 Utworzono: 07.11.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.49.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego w sprawie uchylenia uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2019 Utworzono: 05.11.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.48.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie liczby zatrudnionych osób w urzędzie.
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2019 Utworzono: 04.11.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.47.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Inspektora Ochrony Danych (IOD).
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2019 Utworzono: 15.10.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.46.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dokumentów na temat drogi gminnej Wólka Książnicka - Książnice.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 24.09.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.45.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie kanału melioracyjnego Nr 2 przepływającego przez Książnice (przysiółek Wólka Książnicka).
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2019 Utworzono: 24.09.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.44.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie sposobów przyjmowania zgłoszeń i interwencji w przypadku podejrzenia spalania śmieci/odpadów.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 17.09.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.43.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie warunków uregulowania stanu prawnego dróg gminnych, dróg gminnych uregulowanych w latach 2014-2019.
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2019 Utworzono: 11.09.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.42.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ilości postępowań administracyjnych z udziałem Gminy jako zarządzającego działkami, drogami w jej władaniu w latach 2014-2019.
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2019 Utworzono: 11.09.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.41.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie realizacji zadań własnych z obszaru wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2019 Utworzono: 09.09.2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 11  prawy
aktualne... Początek strony