Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z roku 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) art. 10 ust. 1 informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja edytowalna .doc

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja .pdf

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2013
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.12.2013. Odsłon 1297, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony