Komisje


    KOMISJA REWIZYJNA

    Skład komisji:

    1. BANIA Magdalena - Przewodnicząca Komisji
    2. KAWALEC Mariusz - Członek Komisji
    3. BIENIEK Piotr - Członek Komisji
    4. KOCENIAK Jacek - Członek Komisji

     
    Uprawnienia i kompetencje

    · Kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi,
    · Rozpatrywanie wyników kontroli organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, przeprowadzonych przez organy kontrolne spoza gminy,
    · Podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności gminy,
    · Przygotowywanie projektów uchwał,
    · Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw dla których zostały powołane,
    · Wykonywanie nadzoru nad administracją gminną w zakresie spraw z zakresu działania komisji,
    · Współpraca z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy w rozwiązywaniu spraw bieżących,
    · Kontrola wykonania uchwał Rady.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    KOMISJA MANDATOWA I PRZESTRZEGANIA PRAWA

    Skład komisji:

    1. KORDYŚ Ryszard - Przewodniczący Komisji
    2. DZIEKAN Krzysztof - Członek Komisji
    3. MOTYL Piotr - Członek Komisji


    Uprawnienia i kompetencje

    · Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw dla których zostały powołane,
    · Wykonywanie nadzoru nad administracją gminną w zakresie spraw z zakresu działania komisji,
    · Współpraca z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy w rozwiązywaniu spraw bieżących,
    · Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał
    · Kontrola wykonania uchwał Rady.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    KOMISJA ROLNICTWA I SPRAW GOSPODARCZYCH

    Skład komisji:

    1. KUMOR Marek - Przewodniczący Komisji
    2. KUMOREK Kazimierz - Członek Komisji
    3. KRAWCZYK Jerzy - Członek Komisji


    Uprawnienia i kompetencje

    · Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw dla których zostały powołane,
    · Wykonywanie nadzoru nad administracją gminną w zakresie spraw z zakresu działania komisji,
    · Współpraca z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy w rozwiązywaniu spraw bieżących,
    · Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
    · Kontrola wykonania uchwał Rady.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SOCJALNYCH

    Skład komisji:

    1. PATERAK Zofia - Przewodnicząca Komisji
    2. GAMRACY Piotr - Członek Komisji
    3. SZYMAŃSKI Leszek - Członek Komisji
    4. MIKA Wanda - Członek Komisji


    Uprawnienia i kompetencje:

    · Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw dla których zostały powołane,
    · Wykonywanie nadzoru nad administracją gminną w zakresie spraw z zakresu działania komisji,
    · Współpraca z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy w rozwiązywaniu spraw bieżących,
    · Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
    · Kontrola wykonania uchwał Rady. 
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.12.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.12.2014. Odsłon 519, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony