Wnioski do pobrania

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy.

 

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 roku:

  DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

  ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

  ZIN-1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  ZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

  DR-1 - deklaracja na podatek rolny

  ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  IR-1 - informacja o gruntach

  ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

  DL-1 - deklaracja na podatek leśny

  ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  IL-1 - informacja o lasach

  ZIL-1 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  ZIL-3 - załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 

Dotychczasowe formularze:

  DR-1 - deklaracja na podatek rolny.

  DR-1 - deklaracja na podatek rolny.

 IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego.

 IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego.

 DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości.

 DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości.

 Załącznik do deklaracji DN-1 - os. prawne.

 Załacznik do deklaracji DN-1 - os. prawne.

 IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

 IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

 DL-1 - deklaracja na podatek leśny.

 DL-1 - deklaracja na podatek leśny.

 IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego.

 IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego.

 

 

 DT-1 - delaracja na podatek od środków transportowych.

 DT-1/A - załącznik do deklaracji od środków transportowych (składany jedynie z deklaracją DT-1).

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości podatkowej.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 06.06.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 14.07.2019 20:29. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 909
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony