Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 18/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły...
Załączniki:
zarzadzenie 18_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 180/2016, Z dnia: 21.04.2016


w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
Załączniki:
zarzadzenie_180_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 181/2016, Z dnia: 21.04.2016


w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Chorzelowie do złożenia w imieniu Wójta Gminy Mielec wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Twórczy uczeń w aktywnej szkole”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16
Załączniki:
zarzadzenie_181_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 182/2016, Z dnia: 28.04.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_182_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 183/2016, Z dnia: 04.05.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadań
Załączniki:
zarzadzenie_183_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 184/2016, Z dnia: 04.05.2016


w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Mielec w trybie pozakonkursowym.
Załączniki:
zarzadzenie_184_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 185/2016, Z dnia: 09.05.2016


w sprawie powołania stałego zespołu do spraw współpracy z samorządami wsi w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_185_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 186/2016, Z dnia: 23.05.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Załączniki:
zarzadzenie_186_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 187/2016, Z dnia: 31.05.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_187_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 188/2016, Z dnia: 31.05.2016


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z. s. w Chorzelowie za 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie_188_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 189/2016, Z dnia: 31.05.2016


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach
Załączniki:
zarzadzenie_189_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 19 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 19_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 190/2016, Z dnia: 30.05.2016


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Książnicach
Załączniki:
zarzadzenie_190_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 191/2016, Z dnia: 29.06.2016


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki:
zarzadzenie_191_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 192/2016, Z dnia: 30.06.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_192_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 26  prawy
Początek strony