Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 139/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy...
Załączniki:
zarzadzenie 139_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 12/a/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji zdrowotnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli...
Załączniki:
zarzadzenie 12a_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 142/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2016 rok...
Załączniki:
zarzadzenie 142_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 207/2016, Z dnia: 21.09.2016


W dniu 27 września 2016 roku zostanie przeprowadzony gminny trening systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ na temat: „Doskonalenie procedur prognozowania, wymiany informacji oraz ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w ramach reagowania przez podmioty systemu zarządzania kryzysowego i formacji SWA wszystkich szczebli, na zagrożenia czasu pokoju i wojny" pk. „BIESZCZADY 2016".
Załączniki:
zarzadzenie_207_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 82/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Załączniki:
zarzadzenie 82_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 194/2016, Z dnia: 12.07.2016


W sprawie ogłoszenia informacji dot. lokalu przeznaczonego do wynajęcia na działalność ochrony zdrowia na okres do 3 lat wchodzącego w skład budynku starej szkoły usytuowanej w miejscowości Chorzelów 106 na działce nr 1266 obręb Chorzelów
Załączniki:
zarzadzenie_194_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 44/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014 rok
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 34/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia harmonogramu wyborczych zebrań wiejskich
Załączniki:
zarzadzenie 34_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 211/2016, Z dnia: 30.09.2016


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej
Załączniki:
zarzadzenie_211_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 69/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Trześni
Załączniki:
zarzadzenie 69_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 65/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie...
Załączniki:
zarzadzenie 65_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 106/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 106_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 233/2016, Z dnia: 20.12.2016


w sprawie scentralizowanych zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mielec i jej jednostkach organizacyjnych
Załączniki:
zarzadzenie_233_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 136/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie...
Załączniki:
zarzadzenie 136_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 42/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: nieodpłatnego przekazania drzewa...
Załączniki:
zarzadzenie 42_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 26  prawy
Początek strony