Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 527/2014, Z dnia: 14.11.2014


w sprawie: ustalenia projektu uchwały ...
Załączniki:
zarzadzenie 527_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 440A/2014, Z dnia: 29.04.2014


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Podleszanach
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.11.2014 , wersja 1

Numer: 470/2014, Z dnia: 17.06.2014


Zarządzenie Wójta Gminy Mielec - Szefa Obrony Cywilnej Gminy
Załączniki:
zarzadzenie 470_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 462/2014, Z dnia: 30.05.2014


w sprawie przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 462_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 436/2014, Z dnia: 15.04.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 436_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 436A/2014, Z dnia: 16.04.2014


w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Mielec zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro netto
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 530/2014, Z dnia: 14.11.2014


w sprawie rozpatrzenia uwagi dotyczącej projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ...
Załączniki:
zarzadzenie 530_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 451/2014, Z dnia: 16.05.2014


w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 451_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 445/2014, Z dnia: 05.05.2014


w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w Chorzelowie ...
Załączniki:
zarzadzenie 445_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 496/2014, Z dnia: 29.09.2014


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych ...
Załączniki:
zarzadzenie 496_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 510/2014, Z dnia: 24.09.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 510_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 487/2014, Z dnia: 30.07.2014


w sprawie ustalenia terminów składania wniosków ...
Załączniki:
zarzadzenie 487_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 430/2014, Z dnia: 31.03.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 430_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 495/2014, Z dnia: 26.08.2014


W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: ...
Załączniki:
zarzadzenie 495_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 435/2014, Z dnia: 04.04.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 435_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 26  prawy
Początek strony