Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 115/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy Mielec...
Załączniki:
zarzadzenie 115_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 114/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 114_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 113/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania stałego zespołu do spraw współpracy z samorządami wsi w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 113_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 111/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia składu Gminnej Komisji do spraw szacowania strat...
Załączniki:
zarzadzenie 111_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 110/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 110_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 11/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 11_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 109/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu...
Załączniki:
zarzadzenie 109_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 108/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia osób do podpisywania sprawozdań
Załączniki:
zarzadzenie 108_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 107/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 107_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 106/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 106_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 105/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą...
Załączniki:
zarzadzenie 105_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 104/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 104_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 103/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie 103_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 102/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego...
Załączniki:
zarzadzenie 102_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 101/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej...
Załączniki:
zarzadzenie 101_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony