Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 128/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 128_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 127/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
zarzadzenie 127_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 126/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 126_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 125/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 125_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 124/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadań pod nazwa...
Załączniki:
zarzadzenie 124_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 123/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Załączniki:
zarzadzenie 123_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 122 / 2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem...
Załączniki:
zarzadzenie 122_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 121/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 121_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 120/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 120_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 12/a/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji zdrowotnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli...
Załączniki:
zarzadzenie 12a_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 12/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych...
Załączniki:
zarzadzenie 12_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 119/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym miast i gmin powiatu mieleckiego
Załączniki:
zarzadzenie 119_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 118/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 118_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 117/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Mielec miejsc na bezpłatne umieszczanie...
Załączniki:
zarzadzenie 117_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 116/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 116_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony