Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 141/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie 141_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 140/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do odbioru robót zadań...
Załączniki:
zarzadzenie 140_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 14/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 14_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 139/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy...
Załączniki:
zarzadzenie 139_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 138/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do odbioru robót zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 138_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 137/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 137_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 136/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie...
Załączniki:
zarzadzenie 136_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 135/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Chorzelowie
Załączniki:
zarzadzenie 135_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 134 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
zarzadzenie 134_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 133/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek...
Załączniki:
zarzadzenie 133_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 132/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w spranie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 132_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 131/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 131_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 130/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 130_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 13/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie...
Załączniki:
zarzadzenie 13_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 129/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące nagród dla nauczycieli...
Załączniki:
zarzadzenie 129_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony