Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 113/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania stałego zespołu do spraw współpracy z samorządami wsi w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 113_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 114/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 114_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 115/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy Mielec...
Załączniki:
zarzadzenie 115_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 116/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 116_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 117/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Mielec miejsc na bezpłatne umieszczanie...
Załączniki:
zarzadzenie 117_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 118/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 118_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 119/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym miast i gmin powiatu mieleckiego
Załączniki:
zarzadzenie 119_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 12/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych...
Załączniki:
zarzadzenie 12_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 12/a/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji zdrowotnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli...
Załączniki:
zarzadzenie 12a_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 120/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 120_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 121/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 121_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 122 / 2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem...
Załączniki:
zarzadzenie 122_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 123/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Załączniki:
zarzadzenie 123_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 124/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadań pod nazwa...
Załączniki:
zarzadzenie 124_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 125/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 125_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 26  prawy
Początek strony