Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 99/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych...
Załączniki:
zarzadzenie 99_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 73/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do weryfikacji prac...
Załączniki:
zarzadzenie 73_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 117/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Mielec miejsc na bezpłatne umieszczanie...
Załączniki:
zarzadzenie 117_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 76/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przyjęcia do realizacji „Programu realizacji celów dotyczących jakości na lata 2015 - 2016”
Załączniki:
zarzadzenie 76_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 122 / 2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem...
Załączniki:
zarzadzenie 122_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 40/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej...
Załączniki:
zarzadzenie 40_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 38 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia wzorów protokołów i kart do głosowania
Załączniki:
zarzadzenie 38_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 22/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej...
Załączniki:
zarzadzenie 22_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 93/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji dotyczącej zaproszenia do składania ofert...
Załączniki:
zarzadzenie 93_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 52/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: udzielenia upoważnień do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego...
Załączniki:
zarzadzenie 52_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 127/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
zarzadzenie 127_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 14/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 14_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 35/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania stałego zespołu do spraw współpracy z samorządami wsi...
Załączniki:
zarzadzenie 35_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 16/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 16_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 173/2016, Z dnia: 04.03.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadań
Załączniki:
zarzadzenie_173_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 26  prawy
Początek strony