Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 400/2014, Z dnia: 08.01.2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 400_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 13:54 , wersja 1
Numer: 401/2014, Z dnia: 09.01.2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2014 r.”
Załączniki:
zarzadzenie 401_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 14:00 , wersja 1
Numer: 402/2014, Z dnia: 09.01.2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Załączniki:
zarzadzenie 402_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 14:01 , wersja 1
Numer: 403/2014, Z dnia: 09.01.2014
w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2014r.
Załączniki:
zarzadzenie 403_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 14:01 , wersja 1
Numer: 404/2014, Z dnia: 13.01.2014
w sprawie realizacji zadań obronnych oraz szkolenia obronnego w Gminie Mielec w 2014 roku
Załączniki:
zarzadzenie 404_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 14:02 , wersja 1
Numer: 405/2014, Z dnia: 14.01.2014
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, do reprezentowania Gminy Mielec w ramach zawartej umowy o współpracy na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” zawartej pomiędzy Gminą Mielec a Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.
Załączniki:
zarzadzenie 405_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 14:03 , wersja 1
Numer: 406/2014, Z dnia: 23.01.2014
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.
Załączniki:
zarzadzenie 406_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 10:51 , wersja 1
Numer: 407/2014, Z dnia: 23.01.2014
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2014.
Załączniki:
zarzadzenie 407_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 10:52 , wersja 1
Numer: 408/2014, Z dnia: 31.01.2014
w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 408_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 10:55 , wersja 1
Numer: 409/2014, Z dnia: 31.01.2014
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Mielec w 2014 roku
Załączniki:
zarzadzenie 409_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 10:56 , wersja 1
Numer: 410/2014, Z dnia: 31.01.2014
Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Chorzelowie Etap II w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Chorzelowie Etap II
Załączniki:
zarzadzenie 410_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 10:57 , wersja 1
Numer: 411/2014, Z dnia: 06.02.2014
w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie 411_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 10:58 , wersja 1
Numer: 412/2014, Z dnia: 06.02.2014
w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie 412_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 10:59 , wersja 1
Numer: 415/2014, Z dnia: 10.02.2014
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 415_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 11:04 , wersja 1
Numer: 416/2014, Z dnia: 12.02.2014
w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Załączniki:
zarzadzenie 416_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 11:05 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 26  prawy
Początek strony