Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 176/2016, Z dnia: 24.03.2016


w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych remontowo budowlanych realizowanych przez Gminę Mielec w 2016 roku w ramach postępowań o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równoważności 30.000 euro netto.
Załączniki:
zarzadzenie_176_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony