Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 221/2016, Z dnia: 28.10.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km 0+008 - 0+178 oraz 0+185 - 0+700 w m. Rzędzianowice".
Załączniki:
zarzadzenie_221_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony