Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 156/2016, Z dnia: 04.01.2016


w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych
Załączniki:
zarzadzenie_156_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony