Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 155/2016, Z dnia: 04.01.2016


w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy
Załączniki:
zarzadzenie_155_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony