Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 225/2016, Z dnia: 17.10.2016


w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_225_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony