Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 218/2016, Z dnia: 18.10.2016


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą:„Przebudowy drogi oraz budowy chodnika wraz z odwodnieniem km 0=000,00 do 0+464,20 w miejscowości Trześń na działkach ew. 86, 916, 704/2, 787, 786, 785, 784/1, 784/2, 799 gm. Mielec”
Załączniki:
zarzadzenie_218_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony