Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 220/2016, Z dnia: 28.10.2016


w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mielecka”.
Załączniki:
zarzadzenie_220_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony