Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 215/2016, Z dnia: 10.10.2016


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Załączniki:
zarzadzenie_215_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony