ZPM.271.19.2014

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie  3 686 288,23 ZŁ( słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem zł 23/00
powrót...
Informacja wytworzona przez Andrzej Bieniek dnia 16.12.2014
Opublikowana przez Andrzej Bieniek dnia 16.12.2014 00:00. Wygasa 09.12.2025. Odsłon 5080
Wersja : 1 2 
Początek strony