Uchwały

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: VII/53/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.06.2019 12:25 , wersja 1
Numer: VIII/54/2015, Z dnia: 30.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Załączniki:
VIII_54_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 14:28 , wersja 1
Numer: VII/54/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.06.2019 12:25 , wersja 1
Numer: VIII/55/2015, Z dnia: 30.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
Załączniki:
VIII_55_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 14:30 , wersja 1
Numer: VII/55/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.06.2019 12:24 , wersja 1
Numer: VIII/56/2015, Z dnia: 30.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/291/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
Załączniki:
VIII_56_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 14:32 , wersja 1
Numer: VII/56/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.06.2019 12:23 , wersja 1
Numer: VIII/57/2015, Z dnia: 30.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec nr 1/98 uchwalonego uchwałą Nr X/47/99 Rady Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999 r.
Załączniki:
VIII_57_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 14:34 , wersja 1
Numer: VII/57/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.06.2019 12:19 , wersja 1
Numer: VIII/58/2015, Z dnia: 30.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr 1051/2 w obrębie 37 - Chorzelów
Załączniki:
VIII_58_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 14:36 , wersja 1
Numer: VII/58/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.06.2019 12:18 , wersja 1
Numer: VIII/59/2015, Z dnia: 30.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
Załączniki:
VIII_59_2015.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 14:39 , wersja 2
Numer: VIII/59/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Mielec
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 06.09.2019 13:26 , wersja 1
Numer: IX/60/2015, Z dnia: 08.07.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
IX_60_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.09.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.09.2015 10:50 , wersja 2
Numer: VIII/60/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019r.
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 06.09.2019 13:26 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 31  prawy
Początek strony