Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLII/336/2014, Z dnia: 29.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym
Załączniki:
xlii_336_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 11:13 , wersja 1
Numer: XLII/337/2014, Z dnia: 29.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Załączniki:
xlii_337_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 11:15 , wersja 1
Numer: XLII/338/2014, Z dnia: 29.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
xlii_338_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 11:17 , wersja 1
Numer: XLIII/339/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
Załączniki:
xliii_339_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.10.2014 14:49 , wersja 1
Numer: XLIII/340/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Załączniki:
xliii_340_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.10.2014 14:52 , wersja 1
Numer: XLIII/341/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec.
Załączniki:
xliii_341_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.10.2014 14:53 , wersja 1
Numer: XLIII/342/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II”
w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec.
Załączniki:
xliii_342_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 09:50 , wersja 1
Numer: XLIII/343/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie
budżetu Gminy Mielec na rok 2014.
Załączniki:
xliii_343_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 09:51 , wersja 1
Numer: XLIII/344/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014r.
Załączniki:
xliii_344_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 09:52 , wersja 1
Numer: XLIII/345/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Załączniki:
xliii_345_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 09:54 , wersja 1
Numer: XLIII/346/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
Załączniki:
xliii_346_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 09:55 , wersja 1
Numer: XLIV/347/2014, Z dnia: 08.08.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
Załączniki:
xliv_347_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:01 , wersja 1
Numer: XLIV/348/2014, Z dnia: 08.08.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Załączniki:
xliv_348_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:02 , wersja 1
Numer: XLIV/349/2014, Z dnia: 08.08.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2014.
Załączniki:
xliv_349_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:03 , wersja 1
Numer: XLIV/350/2014, Z dnia: 08.08.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
Załączniki:
xliv_350_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 10:04 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 31  prawy
Początek strony