Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLIII/339/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
Załączniki:
xliii_339_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.10.2014 14:49 , wersja 1
Numer: XLIII/342/2014, Z dnia: 30.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II”
w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec.
Załączniki:
xliii_342_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 09:50 , wersja 1
Numer: XLII/335/2014, Z dnia: 29.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec
Załączniki:
xlii_335_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 11:09 , wersja 1
Numer: XLII/336/2014, Z dnia: 29.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym
Załączniki:
xlii_336_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 11:13 , wersja 1
Numer: XLII/337/2014, Z dnia: 29.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Załączniki:
xlii_337_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 11:15 , wersja 1
Numer: XLII/338/2014, Z dnia: 29.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
xlii_338_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 11:17 , wersja 1
Numer: XLI/330/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/150/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia planu sieci
oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec
Załączniki:
xli_330_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 14:48 , wersja 1
Numer: XLI/326/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec
Załączniki:
xli_326_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 14:42 , wersja 1
Numer: XLI/329/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach
Załączniki:
xli_329_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 14:47 , wersja 1
Numer: XLI/331/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/151/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Mielec
Załączniki:
xli_331_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 11:04 , wersja 1
Numer: XLI/332/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec
Załączniki:
xli_332_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 11:05 , wersja 1
Numer: XLI/328/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Książnice oznaczonej jako działka 788 o powierzchni 1.40 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec
Załączniki:
xli_328_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 14:46 , wersja 1
Numer: XLI/325/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec
Załączniki:
xli_325_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 14:41 , wersja 1
Numer: XLI/334/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Załączniki:
xli_334_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 11:08 , wersja 1
Numer: XLI/327/2014, Z dnia: 28.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotniki oznaczonej jako działka 106/17 o powierzchni 0.0082 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec
Załączniki:
xli_327_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 14:44 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony