Uchwały

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XLIV/348/2014, Z dnia: 08.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Załączniki:
xliv_348_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/347/2014, Z dnia: 08.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
Załączniki:
xliv_347_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 , wersja 1

Numer: XLIII/346/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
Załączniki:
xliii_346_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 , wersja 1

Numer: XLIII/345/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Załączniki:
xliii_345_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 , wersja 1

Numer: XLIII/344/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014r.
Załączniki:
xliii_344_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 , wersja 1

Numer: XLIII/343/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie
budżetu Gminy Mielec na rok 2014.
Załączniki:
xliii_343_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 , wersja 1

Numer: XLIII/342/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II”
w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec.
Załączniki:
xliii_342_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 , wersja 1

Numer: XLIII/341/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec.
Załączniki:
xliii_341_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.10.2014 , wersja 1

Numer: XLIII/340/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Załączniki:
xliii_340_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.10.2014 , wersja 1

Numer: XLIII/339/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
Załączniki:
xliii_339_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.10.2014 , wersja 1

Numer: XLII/338/2014, Z dnia: 29.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
xlii_338_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 , wersja 1

Numer: XLII/337/2014, Z dnia: 29.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Załączniki:
xlii_337_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 , wersja 1

Numer: XLII/336/2014, Z dnia: 29.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym
Załączniki:
xlii_336_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 , wersja 1

Numer: XLII/335/2014, Z dnia: 29.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec
Załączniki:
xlii_335_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 , wersja 1

Numer: XLI/334/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Załączniki:
xli_334_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 31  prawy
Początek strony