Uchwały

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XVI/115/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Radomyśl Wielki na realizację zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu.
Załączniki:
XVI_115_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/114/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Załączniki:
XVI_114_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisław Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/113/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Załączniki:
XVI_113_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/112/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Załączniki:
XVI_112_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/111/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 dla Gminy Mielec.
Załączniki:
XVI_111_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/110/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Mielec.
Załączniki:
XVI_110_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/109/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
Załączniki:
XVI_109_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XV/108/2016, Z dnia: 18.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.
Załączniki:
XV_108_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: XV/107/2016, Z dnia: 18.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2016
Załączniki:
XV_107_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: XV/106/2016, Z dnia: 18.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2016 r.
Załączniki:
XV_106_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: XV/105/2016, Z dnia: 18.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Załączniki:
XV_105_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: XV/104/2016, Z dnia: 18.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec
Załączniki:
XV_104_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: XV/103/2016, Z dnia: 18.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
Załączniki:
XV_103_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: XV/102/2016, Z dnia: 18.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mielec na lata 2016 – 2022.
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: XIV/101/2015, Z dnia: 20.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
Załączniki:
XIV_101_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 20.01.2016 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  z 31  prawy
Początek strony