Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IX/68/2019, Z dnia: 19.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 19.09.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: XXVIII/190/2017, Z dnia: 22.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
Załączniki:
XXVIII_190_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.07.2017 , wersja 1

Numer: III/13/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2014.
Załączniki:
iii_13_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: XXX/201/2017, Z dnia: 21.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Załączniki:
XXX_201_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 06.10.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 06.10.2017 , wersja 1

Numer: X/72/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję w latach 2020-2023
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.11.2019 , wersja 1

Numer: XLII/338/2014, Z dnia: 29.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
xlii_338_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXVII/297/2013, Z dnia: 05.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca r. w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Chorzelów”
Informacja wytworzona przez dnia 23.12.2013.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.12.2013 , wersja 1

Numer: XVIII/131/2016, Z dnia: 30.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Załączniki:
XVIII_131_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 , wersja 1

Numer: XXIV/159/2016, Z dnia: 29.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Załączniki:
XXIV_159_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.02.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 02.02.2017 , wersja 1

Numer: XLIII/339/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
Załączniki:
xliii_339_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.10.2014 , wersja 1

Numer: VII/51/2015, Z dnia: 29.04.2015

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2015r.
Załączniki:
VII_51_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 , wersja 1

Numer: V/34/2015, Z dnia: 18.02.2015

, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Załączniki:
V_34_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.02.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.02.2015 , wersja 1

Numer: XL/323/2014, Z dnia: 31.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
xl_323_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 , wersja 1

Numer: XXIV/158/2016, Z dnia: 29.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Załączniki:
XXIV_158_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.02.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 02.02.2017 , wersja 1

Numer: XLII/297/2018, Z dnia: 27.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Głębinowe ujęcia wody dla miasta Mielca" w Szydłowcu w gminie Mielec.
Załączniki:
XLII_297_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej - Przewodniczący R dnia 27.09.2018.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.10.2018 , wersja 1
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 31  prawy
Początek strony