Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVIII/125/2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.
Załączniki:
XVIII_125_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 17:06 , wersja 1
Numer: XVIII/130/2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
XVIII_130_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 17:14 , wersja 1
Numer: XVIII/129/2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
XVIII_129_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 17:12 , wersja 1
Numer: XVII/117/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Załączniki:
XVII_117_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 15:44 , wersja 1
Numer: XVII/123/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
Załączniki:
XVII_123_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 17:01 , wersja 1
Numer: XVII/124/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
Załączniki:
XVII_124_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 17:03 , wersja 1
Numer: XVII/119/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Załączniki:
XVII_119_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 29.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 15:50 , wersja 1
Numer: XVII/121/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016 Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r.
Załączniki:
XVII_121_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 16:27 , wersja 1
Numer: XVII/120/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Książnicach.
Załączniki:
XVII_120_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 15:59 , wersja 1
Numer: XVII/116/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Załączniki:
XVII_116_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 15:42 , wersja 1
Numer: XVII/118/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trześni.
Załączniki:
XVII_118_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 29.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 15:47 , wersja 1
Numer: XVII/122/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Załączniki:
XVII_122_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 16:58 , wersja 1
Numer: XVI/114/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Załączniki:
XVI_114_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisław Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 08:31 , wersja 1
Numer: XVI/111/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 dla Gminy Mielec.
Załączniki:
XVI_111_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 08:24 , wersja 1
Numer: XVI/113/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Załączniki:
XVI_113_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 08:27 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 23  prawy
Początek strony