Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XII/93/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2020 rok
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.01.2020 , wersja 1
Początek strony