Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: VII/54/2019, Z dnia: 12.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.06.2019 , wersja 1
Początek strony