Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: VI/47/2019, Z dnia: 29.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.06.2019 , wersja 1
Początek strony