Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: III/27/2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 08.01.2019 , wersja 1
Początek strony