Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: V/44/2019, Z dnia: 21.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.05.2019 , wersja 1
Początek strony