Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XII/90/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.01.2020 , wersja 1
Początek strony