Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: II/8/2018, Z dnia: 28.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 05.12.2018 , wersja 1
Początek strony