Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: IX/66/2019, Z dnia: 19.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 27.09.2019 , wersja 1
Początek strony