Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLII/335/2014, Z dnia: 29.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec
Załączniki:
xlii_335_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia .
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 , wersja 1
Początek strony